E-poe kasutamise üldtingimused

E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

 

I Üldtingimused

1. Käeolevad MKM Trade OÜ (edaspidi nimetatud müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused)  kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)   

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust. 

3. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandluses antud tingimustele.

4. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi".  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Kaupade hind ei sisalda käibemaksu.

5. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel

kaup on laost otsa saanud

kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu

kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud  tingimustele

 ostja ei ole kauba eest tasunud 10 päeva jooksul

Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest tasuda. 

6. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida ning tühistada e-posti teel lisades pealkirjaks "ebakorrektne tellimus". Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus. 

7. E-poes saab maksta tellitud kauba eest pangaülekandega. Krediidilepingu olemasolu korral arvega.

8. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sealhulgas juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sealhulgas kasutada kullerteenust.

9. Kliendi andmed on konfidetnsiaalsed ning neid ei väljastata kolmandatele isikutele, vaid kasutatakse ja töödeldakse isiku andmete kaitse seadusest lähtuvalt.

 

II Kauba postitamine

1. Tellitud kaup edastatakse Tarbijale pärast arve 100 protsendilist tasumist.

2. Kaubatarne teostajateks on:

Itella SmartPOST OÜ - tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

AS Eesti Post - tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Cargobus OÜ - tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

DPD Eesti AS - tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Detailsem info www.elektritarbed.ee/transport

3. Kauba lähtekoht on Rakvere linn.

4.  Kauba tarneaeg sõltub ostetud kauba lao staatusest: Tarneaega arvestatakse alates hetkest kui tellimus on e-poodi saadetud. Tellimuse tarneaega arvestatakse tellimuses sisalduva kauba kõige pikema tarneaja järgi.

5. Tasuta transport - kehtib tingimusel, et tellimuse summa on 100 eurot (käibemaksuga) või rohkem. Tasuta transport kehtib Smartposti ja Post24 pakiautomaadi teenusele suunaga müüja - klient. Kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

6. Tellimuse kulgu saate jälgida tellimuse staatuse järgi:

1) Maksmisel - klient on esitanud tellimuse ja saanud arve, mis ootab tasumist

2) Täitmise ootel - kliendi makse on laekunud

3) Komplekteerimisel - kaupa komplekteeritakse

4) Komplekteeritud - kaup on komplekteeritud ning transpordi ootel

5) Transpordis - kaup on edastatud valitud kullerteenuse pakkujale

6) Kliendi ootel - kaup ootab kliendi järele tulemist

7) Tarnitud - klient on kauba kätte saanud

8) Täidetud - kliendi tellimus on täies mahus täidetud.

 

III Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine 

1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.

2. Tarbija peab lepingust taganemise korral 14 päeva jooksul kauba Müüjale tagastama.

3. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

4. Tagastatud kaup peab olema müügikõlbulik. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

5. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile info@elektritarbed.ee

Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number, arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda ning arveldusarve omanik. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

6. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine kuni kauba maksumuseni. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega ja muudel sellistel juhtudel. Kauba tagastamise kulud ei kuulu hüvitamisele.

 

IV vastutus ja vaidluste lahendamine

1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada koheselt toote kasutamine. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, tellimus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud www.elektritarbed.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata  jätta.

2. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ning pärast kuue kuu möödumist lepitakse tõendamisega seonduv müüja ja tarbija vahel kokku. Pärast kohustusliku tõendamisperioodi lõppu ning juhul kui toode on riknenud tarbija süül kannab tõendamise kulud tarbija.  Puudustega kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

 3. Kaebusele peab olema märgitud

Tarbija nimi ja kontaktandmed

Kaebuse esitamise kuupäev

Kauba puuduse kirjeldus

Tarbija soovitav lahend

Kaebusele peab lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, millest nähtub tehingu sooritamise aeg, pooled ning kauba kirjeldus. Kirjalikule kaebusele vastatakse 14 päeva jooksul.

4. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: MKM Trade Oü, e-posti aadressile info@elektritarbed.ee

Kauba tagastamisel tuleb see edastada aadressile Rägavere tee 35A, Rakvere 44312. Parandatud kauba või asenduskauba saab kätte aadressil Rägavere tee 35A, Rakvere 44312. Tarbija nõudmisel on võimalik edastada kaup soovitud sihtmärki ka kullerteenuste abil. Sellisel juhul tuleb eelnevalt tasuda kullerteenusega seonduvad kulud.

5. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või kui see ei ole võimalik, siis selle asendamist uue kaubaga.

2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

parandamine ebaõnnestub

müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi

5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, paigaldamise, hooldamise või rikkumise tõttu

6. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult 

 

Teavet tellimuse kohta saate esitada: info@elektritarbed.ee

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post:  info@tka.riik.ee